Danh sách dịch vụ
Dịch vụ thanh toán
Thông báo: Nhập mã ADP45H giảm 50% khi thanh toán cước internet, tối đa 10,000 chương trình áp dụng cho khách
Nhà cung cấp
Mã khách hàng
Không còn nợ cước
Thông tin cước phát sinh
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
Kỳ thanh toán:
Số tiền thanh toán:
Tổng tiền:
đ